Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/756 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 91/7948 ze dne 22.6.2020

č. 42/2851 ze dne 11.4.2022

č. 45/3107 ze dne 30.5.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1844 ze dne 5.3.2020

č. 6/562 ze dne 16.12.2021

8/756 16. 6. 2022
1. bere na vědomí

žádosti o změnu typu zdroje tepla při realizaci výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ vyhlášeného dne
10. 4. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/756 16. 6. 2022
2. rozhodlo

schválit změny typu zdroje tepla při realizaci výměny zdroje tepla a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 2 dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle příloh č. 3 a 4 předloženého materiálu

8/756 16. 6. 2022
3. rozhodlo

 

zmocnit radu kraje k rozhodování o poskytování dotací fyzickým osobám v dotačních programech zaměřených na výměnu zdrojů tepla na území Moravskoslezského kraje financovaných z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.