Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/758 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2585 ze dne 28.2.2022

č. 45/3112 ze dne 30. 5. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

8/758 16. 6. 2022
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/758 16. 6. 2022
2. rozhodlo

dofinancovat dotační program „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 2.668.000 Kč, na rok 2024 ve výši 2.668.000 Kč a na rok 2025 ve výši 1.335.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.