koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/76 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 51/4604 ze dne 27.11.2018

  č. 61/5490 ze dne 30.4.2019

  č. 4/276 ze dne 14. 12. 2020

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 10/1126 ze dne 13.12.2018

  č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

  č. 12/1431 ze dne 13.6.2019

  2/76                         17. 12. 2020
  1. rozhodlo

  změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1431 ze dne 13. 6. 2019 výši profinancování a kofinancování projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, z „2.500.000 Kč“ na „2.600.000 Kč“

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.