Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/762 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2117 ze dne 3. 9. 2020

č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

k usnesení rady kraje

č. 45/3114 ze dne 30. 5. 2022

8/762 16. 6. 2022
1. bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity ze dne 3. 5. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/762 16. 6. 2022
2. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Kampus OU - Černá louka II“ ve výši 12.500.000 Kč, maximálně však ve výši 5 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/762 16. 6. 2022
3. rozhodlo

dofinancovat realizaci projektu „Kampus OU - Černá louka II“ Ostravské univerzitě, IČO 61988987, z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 6.250.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.