Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/764 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/201 ze dne 17. 3. 2021

č. 6/532 ze dne 16. 12. 2021

k usnesení rady kraje

č. 96/8478 ze dne 21. 9. 2020

č. 10/574 ze dne 22. 2. 2021

č. 29/1952 ze dne 15. 11. 2021

č. 44/2992 ze dne 9. 5. 2022

8/764 16. 6. 2022
1. bere na vědomí

žádost příjemce obce Libhošť, IČO 72086718, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/764 16. 6. 2022
2. rozhodlo

zmírnit podmínky programu „Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“

8/764 16. 6. 2022
3. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 3086/2021/RRC s obcí Libhošť, IČO 72086718, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.