Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/766 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 33/2994 ze dne 12.3.2018

č. 32/2211 ze dne 13.12.2021

č. 38/2596 ze dne 28.2.2022

č. 45/3138 ze dne 30.5.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/754 ze dne 14.3.2018

č. 6/535 ze dne 16.12.2021

č. 7/655 ze dne 16.3.2022

8/766 16. 6. 2022
1. bere na vědomí

aktualizovaný podrobný Popis činností/služeb společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631 v závazku veřejné služby pro rok 2022, který bude součástí dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za předpokladu, že bude zastupitelstvem kraje rozhodnuto o založení spolku Moravskoslezská Technologická Akademie, z.s.

8/766 16. 6. 2022
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu se společností Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, za předpokladu, že bude zastupitelstvem kraje rozhodnuto o založení spolku Moravskoslezská Technologická Akademie, z.s.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.