Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/770 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3123 ze dne 31. 5. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1721 ze dne 12. 12. 2019

č. 4/318 ze dne 17. 6. 2021

č. 6/526 ze dne 16. 12. 2021

č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

č. 3/202 ze dne 17. 3. 2021

8/770 16. 6. 2022
1. bere na vědomí

žádost obce Ostravice, IČO 00297046, o prodloužení termínu realizace projektu „Dobíjecí stanice pro elektrokola na Ostravici“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/770 16. 6. 2022
2. rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00835/2022/RRC, s příjemcem obce Ostravice, IČO 00297046, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/770 16. 6. 2022
3. bere na vědomí

žádost příjemce Euroregion Praděd, IČO 69594074, o posun termínu ukončení realizace projektu „Destinační management turistické oblasti Jeseníky IX“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/770 16. 6. 2022
4. rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2021 – 2022 s odůvodněním dle předloženého materiálu

8/770 16. 6. 2022
5. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00858/2021/RRC s Euroregionem Praděd, IČO 69594074, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

8/770 16. 6. 2022
6. rozhodlo

dofinancovat dotační program „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2021 ‑ 2022 z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 103.980 Kč

8/770 16. 6. 2022
7. bere na vědomí

žádost příjemce One MOVie s.r.o., IČO 08013080, o prodloužení termínu realizace projektu „Copak je to za vojáka 2“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

8/770 16. 6. 2022
8. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00370/2020/RRC s příjemcem One MOVie s.r.o., IČO 08013080, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

8/770 16. 6. 2022
9. bere na vědomí

žádost příjemce POST BELLUM, o.p.s., IČO 26548526, o prodloužení termínu realizace projektu „Paměť Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

8/770 16. 6. 2022
10. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00461/2020/RRC s příjemcem POST BELLUM, o.p.s., IČO 26548526, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

8/770 16. 6. 2022
11. rozhodlo

změnit výši dofinancování dotačního programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji v letech 2019 – 2021“ schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 7/648 ze dne 16. 3. 2022 z rozpočtu kraje na rok 2023 z „ve výši 400.000 Kč“ na „ve výši 950.000 Kč“

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.