Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/774 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

k usnesení rady kraje

č. 32/2244 ze dne 13. 12. 2021

č. 45/3133 ze dne 30. 5. 2022

8/774 16. 6. 2022
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022“ žadatelům uvedeným v přílohách č. 4, 5, 6 a 7 tohoto usnesení

8/774 16. 6. 2022
2. rozhodlo

dofinancovat dotační program „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 1.975.800 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.