Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/780 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3157 ze dne 30. 5. 2022

8/780 16. 6. 2022
1. rozhodlo

a)     vyjmout z hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČO 00847372, nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1537/12 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

pozemek parc. č. 1537/25 ostatní plocha,

vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

a to ode dne 1. 9. 2022

b)     předat k hospodaření organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni 1. 9. 2022

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.