Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva /782 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3157 ze dne 30. 5. 2022

8/782 16. 6. 2022
1. schvaluje

dodatek č. 35 ke zřizovací listině organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

8/782 16. 6. 2022
2. vydává

dodatek č. 35 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.