Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/79 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/174 ze dne 30. 11. 2020

2/79 17. 12. 2020
1. bere na vědomí

žádost církevní organizace Charita Opava, Přemyslovců 13/26, Opava, IČO 43964591, o darování movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2/79 17. 12. 2020
2. rozhodlo

a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, Opava, IČO 71197036, do vlastnictví církevní organizace Charita Opava, Přemyslovců 13/26, Opava, IČO 43964591

b)   vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, Opava, IČO 71197036, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.