koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/79 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/174 ze dne 30. 11. 2020

  2/79                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  žádost církevní organizace Charita Opava, Přemyslovců 13/26, Opava, IČO 43964591, o darování movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  2/79                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, Opava, IČO 71197036, do vlastnictví církevní organizace Charita Opava, Přemyslovců 13/26, Opava, IČO 43964591

  b)   vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, Opava, IČO 71197036, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.