Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/793 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3170 ze dne 30. 5. 2022

8/793 16. 6. 2022
1. rozhodlo

změnit bod 1. písm. a) usnesení zastupitelstva kraje č. 5/443 ze dne 16. 9. 2021, a to tak, že se příloha č. 2 nahrazuje novou přílohou č. 2, a dále

změnit text „v celkové výši 47.287.586 bez DPH“ na text „v celkové výši 46.902.380,02 bez DPH“, dle předloženého materiálu

8/793 16. 6. 2022
2. rozhodlo

upravit závazek schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 5/443 ze dne 16. 9. 2021 k zajištění financování modernizace a rekonstrukce silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská a silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa, a to ve výši 48.510 tis. Kč na výkupy pozemků v letech 2022–2024 a ve výši 255.310 tis. Kč na realizaci staveb v letech 2024–2026

8/793 16. 6. 2022
3. rozhodlo

změnit text v bodě 3. usnesení zastupitelstva kraje č. 5/443 ze dne 16. 9. 2021 z „ve výši 48.908.000 Kč“ na „ve výši 48.510.000 Kč“, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.