Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva /797 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3164 ze dne 30. 5. 2022

8/797 16. 6. 2022
1. schvaluje

dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČO 00844691, uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu  

8/797 16. 6. 2022
2. vydává

dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.