koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/80 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/161 ze dne 30. 11. 2020

  2/80                         17. 12. 2020
  1. rozhodlo

  a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

  spoluvlastnický podíl ve výši 1/7 na pozemku parc. č. 3088/89 ostatní plocha,

  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

  vše v k. ú. a obci Hlučín,

  z vlastnictví pana **********,

  za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 20.000 Kč a úhrady poplatku spojeného se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

  b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, Hlučín, IČO 71197044, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.