Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/800 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3177 ze dne 30. 5. 2022

8/800 16. 6. 2022
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., IČO 02307651, na projekt „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. na rok 2022“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/800 16. 6. 2022
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., IČO 02307651, ve výši 300.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. na rok 2022“, vzniklých v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a uhrazených do 15. 1. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/800 16. 6. 2022
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové investiční dotace obce Tichá, IČO 00298476, na projekt „Oprava havarijního stavu říms a fasády objektu KARMEL v Tiché“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/800 16. 6. 2022
4. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Tichá, IČO 00298476, v maximální výši 500.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Oprava havarijního stavu říms a fasády objektu KARMEL v Tiché“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 5. 2022 do 15. 10. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/800 16. 6. 2022
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku ČMELÁČEK z. s., IČO 01668633, na projekt „Benefiční fotbalový turnaj Čmeláček Cup – memoriál Michala Kvasnici“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

8/800 16. 6. 2022
6. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku ČMELÁČEK z. s., IČO 01668633, ve výši 53.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Benefiční fotbalový turnaj Čmeláček Cup – memoriál Michala Kvasnici“, vzniklých a uhrazených v období od 16. 5. 2022 do 31. 8. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.