Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/802 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3180 ze dne 30. 5. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1995 ze dne 4. 6. 2020

8/802 16. 6. 2022
1. schvaluje

Zprávu o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.