Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva /806 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3178 ze dne 30. 5. 2022

8/806 16. 6. 2022
1. schvaluje

dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČ 00846350, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

8/806 16. 6. 2022
2. vydává

dodatek č. 15 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.