Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/809 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3176 ze dne 30. 5. 2022

8/809 16. 6. 2022
1. bere na vědomí

informaci o záměru přidruženého členství Moravskoslezského kraje v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s., IČ 60445831, se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

8/809 16. 6. 2022
2. rozhodlo

podat přihlášku na přidružené členství Moravskoslezského kraje v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s., IČ 60445831, se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/809 16. 6. 2022
3. prohlašuje

že Moravskoslezský kraj splňuje podmínky pro přidružené členství v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s., IČ 60445831, se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor, dle platného zněním stanov

8/809 16. 6. 2022
4. deleguje

Mgr. Aleše Neuwirtha, vedoucího odboru sociálních věcí jako zástupce Moravskoslezského kraje v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s., IČ 60445831, se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor, a to za podmínky, že Prezidium Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s. schválí přidružené členství Moravskoslezského kraje

8/809 16. 6. 2022
5. souhlasí

s úhradou členského příspěvku ve výši 2.000 Kč ročně za přidružené členství v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s., IČO 60445831, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.