Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/817 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6661 ze dne 25. 11. 2019

č. 44/3014 ze dne 9. 5. 2022

8/817 16. 6. 2022
1. rozhodlo

o závazku kraje ve výši 24,9 mil. Kč na zajištění užívacích práv (licencí) pro využívání produktů společnosti Microsoft Corporation a souvisejících služeb v letech 2023 – 2025 pro organizace zřizované krajem v odvětví školství, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.