Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/819 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3210 ze dne 30. 5. 2022

8/819 16. 6. 2022
1. bere na vědomí

žádost Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/819 16. 6. 2022
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 příjemci Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, ve výši 683.540 Kč na realizaci projektu Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2022/2023, na úhradu nákladů vzniklých od 17. 6. 2022 do 31. 1. 2023, uhrazených do 28. 2. 2023 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.