koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/82 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/160 ze dne 30. 11. 2020

  2/82                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  žádost Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

  2/82                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616 ve výši 400 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021

  2/82                         17. 12. 2020
  3. rozhodlo

  uzavřít s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616 smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.