koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/83 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/163 ze dne 30.11.2020

  č. 91/7898 ze dne 22.6.2020

  č. 96/8488 ze dne 21.9.2020

  č. 96/8413 ze dne 21.9.2020

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 4/262 ze dne 15.6.2017

  č. 16/1922 ze dne 4.6.2020

  č. 16/1923 ze dne 4.6.2020

  č. 17/2064 ze dne 3.9.2020

  č. 17/2016 ze dne 3.9.2020

  2/83                         17. 12. 2020
  1. schvaluje

  rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  2/83                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  použít dle ustanovení článku 4 odst. 1 písm. a) Statutu Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje finanční prostředky fondu v celkové výši 160.000 tis. Kč jako zdroj rozpočtu kraje na rok 2021 pro financování výdajů souvisejících s realizací projektu Vybudování dílen pro praktické vyučování (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace)

  2/83                         17. 12. 2020
  3. schvaluje

  rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2021 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  2/83                         17. 12. 2020
  4. rozhodlo

  použít dle ustanovení článku 3 bodu 3 Statutu Zajišťovacího fondu finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč jako zdroj rozpočtu kraje na rok 2021 pro zajištění rozpočtového krytí položky Rezerva na krizová opatření

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.