Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/835 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/12 ze dne 5. 11. 2020

8/835 16. 6. 2022
1. bere na vědomí

a)    informaci o rezignaci Mgr. Michaely Davidové z funkce členky Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

b)   informaci o rezignaci Jakuba Tichého z funkce člena Výboru pro tělovýchovu a sport

c)    informaci o rezignaci Cyrila Kokyho z funkce člena Výboru pro národnostní menšiny

8/835 16. 6. 2022
2. volí

a)    Mgr. Martinu Duškovou, členku zastupitelstva kraje, členkou Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

b)   Jiřího Lavického členem Výboru pro tělovýchovu a sport

c)    Mgr. Michaelu Davidovou členkou Výboru pro národnostní menšiny

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.