Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/842 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/3528 ze dne 8.8.2022

9/842 15. 9. 2022
1. volí

opětovně za přísedící/ho Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

1.1 pana Václava Grepla, místo pobytu **********, navrženého panem Janem Krkoškou, MBA (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

1.2 pana Ing. Viléma Macuru, místo pobytu **********, navrženého Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.3 paní Ing. Stanislavu Vrtalovou, místo pobytu **********, navrženou Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.4 pana Ing. Petra Poláčka, místo pobytu **********, navrženého Ing. Ivanem Strachoňem (KSČM), členem zastupitelstva kraje

9/842 15. 9. 2022
2. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

paní JUDr. Pavlu Kubičovou, místo pobytu **********, navrženou paní MUDr. Zdenkou Němečkovou Crkvenjaš, MBA (ODS+TOP 09), členkou zastupitelstva kraje

9/842 15. 9. 2022
3. bere na vědomí

vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě paní Mgr. Lucie Karbulové, místo pobytu **********

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.