Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/844 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3561 ze dne 29. 8. 2022

9/844 15. 9. 2022
1. bere na vědomí

žádost o zvýšení finančních prostředků a změnu uznatelných nákladů dotace Jagello 2000, z.s., ze dne 11. 8. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/844 15. 9. 2022
2. rozhodlo

změnit v usnesení zastupitelstva kraje č.7/586 ze dne 16. 3. 2022 výši neinvestiční dotace poskytnuté spolku Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, na výdaje související s organizačně programovým zajištěním a zajištěním bezpečnostních opatření akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2022“ ze 4.000 tis. Kč na 4.300 tis. Kč

9/844 15. 9. 2022
3. rozhodlo

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se spolkem Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.