Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/846 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3551 ze dne 29.8.2022

9/846 15. 9. 2022
1. rozhodlo

darovat

a)    6 kusů automobilových plošin pro záchranné práce ve výškách a nad volnou hloubkou a jejich příslušenství (dále jen „vozidlo 1“), které byly pořízeny v rámci projektu „Nákup hasičské výškové techniky“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013, reg. č.  CZ.1.10/1..4.00/04.01748

b)   1 ks automobilového žebříku pro práci ve výškách a nad volnou hladinou a jeho příslušenství (dále jen „vozidlo 2 “), které bylo pořízeno v rámci projektu „Nákup hasičské výškové techniky“, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013, reg. č. CZ.1.10/1.4.00/04.01748

České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, po době udržitelnosti projektu, který bude ukončen dne 1.12.2022 v souladu s dodatkem č. 3 evidovaným pod ev. č. 01227/2015/EP/3 ze dne 8. 3. 2022 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady.

9/846 15. 9. 2022
2. rozhodlo

uzavřít darovací smlouvu s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, po době udržitelnosti projektu, který bude ukončen dne 1.12.2022 v souladu s dodatkem č. 3 evidovaným pod ev. č. 01227/2015/EP/3 ze dne 8. 3. 2022 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.