koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/85 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/176 ze dne 30. 11. 2020

  2/85                         17. 12. 2020
  1. rozhodlo

  a)    vyjmout z hospodaření organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, Karviná, IČO 00847267, nemovité věci, a to:

  pozemek parc. č. st. 388 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 355, rodinný dům,

  pozemek parc. č. 1183/4 zahrada,

  pozemek parc. č. 1585/1 ostatní plocha,

  vše v k. ú. a obci Libhošť,

  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí

  a to ode dne 1. 1. 2021

  b)   předat k hospodaření organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, Studénka, IČO 48804860, nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni 1. 1. 2021

  2/85                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  předat k hospodaření organizaci Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, Hlučín, IČO 71197044, nemovité věci, a to:

  pozemek parc. č. 2310/11, zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba – budova č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

  budova č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, na pozemku parc. č. 2310/11 s bytovými jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb.,

  jednotka č. 1895/1, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 678/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

  jednotka č. 1895/2, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 839/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

  jednotka č. 1895/3, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 1046/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

  jednotka č. 1895/4, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 812/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

  jednotka č. 1895/5, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 840/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

  jednotka č. 1895/6, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 555/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

  jednotka č. 1895/7, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 595/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

  jednotka č. 1895/8, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 812/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

  jednotka č. 1895/9, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 840/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

  jednotka č. 1895/10, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 555/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

  jednotka č. 1895/11, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 595/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

  jednotka č. 1895/12, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 587/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

  jednotka č. 1895/13, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 1061/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

  jednotka č. 1895/14, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 554/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

  jednotka č. 1895/15, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 595/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

  jednotka č. 1895/16, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 812/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

  jednotka č. 1895/17, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 840/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

  jednotka č. 1895/18, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 555/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

  jednotka č. 1895/19, jiný nebytový prostor, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 522/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

  jednotka č. 1895/20, jiný nebytový prostor, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 260/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

  jednotka č. 1895/21, jiný nebytový prostor, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 1450/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

  jednotka č. 1895/22, jiný nebytový prostor, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 335/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

  vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí

  2/85                         17. 12. 2020
  3. rozhodlo

  předat k hospodaření organizaci Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, Opava, IČO 68177992, nemovité věci, a to:

  pozemek parc. č. 1799/7 zahrada,

  pozemek parc. č. 1799/92 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 282, část obce Mizerov, rodinný dům

  vše v k. ú. Karviná-město, obec Karviná

  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.