Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/850 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3558 ze dne 29.8.2022

9/850 15. 9. 2022
1. bere na vědomí

a)    žádost hejtmana Zlínského kraje o vyjádření formální podpory k návrhu zákonodárné iniciativy Zlínského kraje, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   návrh změny zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

9/850 15. 9. 2022
2. vyjadřuje

podporu předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem Zlínského kraje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.