Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/854 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3568 ze dne 29.8.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

9/854 15. 9. 2022
1. bere na vědomí

žádost pana **********, datum narození **********, bytem **********o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v maximální výši 1.300.000 Kč na realizaci projektu „Areál Vodní mlýn Wesselsky: Obnova krovu a krytiny stodoly“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/854 15. 9. 2022
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 panu **********, datum narození **********, bytem ********** na projekt „Areál Vodní mlýn Wesselsky: Obnova krovu a krytiny stodoly“ v maximální výši 1.300.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 8. 2022 do 30. 6. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

9/854 15. 9. 2022
3. bere na vědomí

žádost subjektu Židovská obec v Ostravě, IČO 00562602, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 ve výši 196.000 Kč na realizaci projektu „Záchrana ohrožených náhrobků židovského hřbitova v Opavě“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

9/854 15. 9. 2022
4. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 subjektu Židovská obec v Ostravě, IČO 00562602, na projekt „Záchrana ohrožených náhrobků židovského hřbitova v Opavě“ ve výši 196.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 8. 2022 do 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

9/854 15. 9. 2022
5. bere na vědomí

žádost subjektu Leemon Concept, s. r. o., IČO 27850463, o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 ve výši 4.968.268 Kč na realizaci projektu „Oprava kulturní památky Výdušná jáma“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

9/854 15. 9. 2022
6. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 subjektu Leemon Concept, s. r. o., IČO 27850463, na projekt „Oprava kulturní památky Výdušná jáma“ v maximální výši 2.500.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

9/854 15. 9. 2022
7. bere na vědomí

žádost subjektu Náboženská obec Církve československé husitské v Karviné, Orlové a Doubravě, IČO 64628965, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 ve výši 2.276.080 Kč na realizaci projektu „Obnova střechy kostela Církve československé husitské v Doubravě“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

9/854 15. 9. 2022
8. rozhodlo

neposkytnout subjektu Náboženská obec Církve československé husitské v Karviné, Orlové a Doubravě, IČO 64628965, individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 na realizaci projektu „Obnova střechy kostela Církve československé husitské v Doubravě“ ve výši 2.276.080 Kč dle odůvodnění předloženého materiálu

9/854 15. 9. 2022
9. bere na vědomí

žádost subjektu Společenství vlastníků jednotek Zámecká 45, Raduň, IČO 27853161, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 ve výši 461.543 Kč na realizaci projektu „Oprava havarijního stavu krovu v budově Zámek Raduň – úřednický dům“ dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

9/854 15. 9. 2022
10. rozhodlo

neposkytnout subjektu Společenství vlastníků jednotek Zámecká 45, Raduň, IČO 27853161, individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 na realizaci projektu „Oprava havarijního stavu krovu v budově Zámek Raduň – úřednický dům“ ve výši 461.543 Kč dle odůvodnění předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.