Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/855 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3567 ze dne 29.8.2022

č. 51/3572 ze dne 29.8.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

9/855 15. 9. 2022
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 dle přílohy č. 2 – 7 předloženého materiálu

9/855 15. 9. 2022
2. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 8 – 13 předloženého materiálu

9/855 15. 9. 2022
3. bere na vědomí

žádost subjektu Ostravská univerzita, IČO 61988987, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 na realizaci projektu „Výstava české animace“, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

9/855 15. 9. 2022
4. rozhodlo

poskytnout subjektu Ostravská univerzita, IČO 61988987, účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 ve výši 375.000 Kč na realizaci projektu „Výstava české animace“ s časovou použitelností od 15. 10. 2022 do 28. 2. 2023 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.