Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/857 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3582 ze dne 29. 8. 2022

9/857 15. 9. 2022
1. rozhodlo

uzavřít Memorandum o spolupráci na přípravě a realizaci dopravních staveb „Rekonstrukce a modernizace silnice II/472 Karviná, ul. Borovského“ a „Křižovatky na silnici II/472 Borovského v km 1,138-1,3“ mezi krajem a statutárním městem Karviná, IČ 00297534, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.