Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/858 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3578 ze dne 29. 8. 2022

č. 52/3704 ze dne 12. 9. 2022

9/858 15. 9. 2022
1. bere na vědomí

informaci o připravované stavbě prodejny potravin Lidl v Klimkovicích

9/858 15. 9. 2022
2. rozhodlo

uzavřít Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci stavby okružní křižovatky na silnici II. třídy č. II/647 v Klimkovicích mezi Moravskoslezským krajem, městem Klimkovice a společností Lidl Česká republika v.o.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/858 15. 9. 2022
3. rozhodlo

o závazku v roce 2024 v celkové výši 9 mil. Kč k zajištění spolufinancování realizace stavby okružní křižovatky na silnici II. třídy č. II/647 v Klimkovicích

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.