Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/859 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3579 ze dne 29. 8. 2022

9/859 15. 9. 2022
1. bere na vědomí

informaci o záměru stavby okružní křižovatky dle „Studie zklidnění dopravy kruhovým objezdem NH – Bartošovice“

9/859 15. 9. 2022
2. rozhodlo

uzavřít Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci stavby okružní křižovatky silnic II/464, III/46428 a MK Nová Horka ve Studénce mezi Moravskoslezským krajem a městem Studénka dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/859 15. 9. 2022
3. rozhodlo

o závazku v roce 2024 v celkové výši 10 mil. Kč k zajištění spolufinancování realizace stavby okružní křižovatky silnic II/464, III/46428 a MK Nová Horka ve Studénce

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.