Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/860 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3575 ze dne 29. 8. 2022

9/860 15. 9. 2022
1. bere na vědomí

informaci, že Ředitelství silnic a dálnic ČR připravuje realizaci stavby „I/57 Skrochovice, obchvat“

9/860 15. 9. 2022
2. souhlasí

s realizací stavebních úprav silnic III. třídy v souvislosti s realizací stavby „I/57 Skrochovice, obchvat“

9/860 15. 9. 2022
3. schvaluje

návrh optimalizace sítě pozemních komunikací včetně návrhu zásad majetkoprávního vypořádání dle předloženého materiálu

9/860 15. 9. 2022
4. rozhodlo

o bezúplatném vypořádání staveb komunikací v normových parametrech, jejich stavebních částí (objektů) a pozemků pod nimi, prostých práv třetích osob, které se stanou budoucí součástí sítě místních komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.