Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/862 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3577 ze dne 29. 8. 2022

9/862 15. 9. 2022
1. rozhodlo

uzavřít s městy Ostrava, IČO 00845451; Karviná, IČO 00297534; Orlová, IČO 00297577 a Rychvald, IČO 00297615 Memorandum k záměru výstavby tramvajové trati Ostrava - Orlová - Karviná

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.