Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/865 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3574 ze dne 29.08.2022

9/865 15. 9. 2022
1. bere na vědomí

žádost obce Kozmice o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Oprava místní komunikace Kozmice – Jilešovice“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/865 15. 9. 2022
2. rozhodlo

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Kozmice, IČO 00849961, na projekt „Oprava místní komunikace Kozmice – Jilešovice“, s odůvodněním dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.