Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/867 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/709 ze dne 15.03.2021

č. 51/3587 ze dne 29.08.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/184 ze dne 17.03.2021

9/867 15. 9. 2022
1. rozhodlo

upravit podmínky pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se společností Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.