Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/868 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3590 ze dne 29. 8. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1427 ze dne 13. 6. 2019

č. 17/2075 ze dne 3. 9. 2020

č. 16/1940 ze dne 4. 6. 2020

č. 4/301 ze dne 17. 6. 2021

č. 5/402 ze dne 16. 9. 2021

9/868 15. 9. 2022
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o změnu účelu dotace poskytnuté na projekt „Dodávka/realizace havarijních investic“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

9/868 15. 9. 2022
2. rozhodlo

změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1427 ze dne 13. 6. 2019 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1940 ze dne 4. 6. 2020 v bodě 3. text „účelovou investiční dotaci“ na text „účelovou dotaci“ a text „ve výši 2.100.000 Kč na realizaci projektu ,Dodávka/realizace havarijních investic‘ “ na text „ve výši 2.100.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 1.000.000 Kč a investiční dotaci ve výši 1.100.000 Kč, na realizaci projektu ,Dodávka/realizace havarijních investic a opravy majetku‘ “

9/868 15. 9. 2022
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02158/2019/ZDR ze dne 2. 7. 2019 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

9/868 15. 9. 2022
4. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o změnu účelu dotace a o změnu doby realizace projektu „Investiční akce a opravy majetku“, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

9/868 15. 9. 2022
5. rozhodlo

změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2075 ze dne 3. 9. 2020 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 5/402 ze dne 16. 9. 2021 v bodě 1. text „s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2022“ na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2023“, dle předloženého materiálu

9/868 15. 9. 2022
6. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05702/2020/ZDR ze dne 24. 9. 2020 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.