Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/869 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3589 ze dne 29. 8. 2022

9/869 15. 9. 2022
1. bere na vědomí

žádost Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, o provedení úprav ve stávající zřizovací listině organizace, dle předloženého materiálu

9/869 15. 9. 2022
2. schvaluje

dodatek č. 28 ke zřizovací listině organizace Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

9/869 15. 9. 2022
3. vydává

dodatek č. 28 ke zřizovací listině dle bodu 2. tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.