Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva /870 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3589 ze dne 29. 8. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/779 ze dne 16. 6. 2022

9/870 15. 9. 2022
1. schvaluje

dodatek č. 24 ke zřizovací listině organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

9/870 15. 9. 2022
2. vydává

dodatek č. 24 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.