Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/873 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2565 ze dne 28. 2. 2022

č. 51/3607 ze dne 29. 8. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

č. 8/772 ze dne 16. 6. 2022

9/873 15. 9. 2022
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

9/873 15. 9. 2022
2. rozhodlo

změnit výši dofinancování dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 8/772 ze dne 16. 6. 2022 z rozpočtu kraje na rok 2023 z „ve výši 303.400 Kč“ na „ve výši 622.360 Kč“ a z rozpočtu kraje na rok 2024 z „ve výši 737.200 Kč“ na „ve výši 1.792.960 Kč“

9/873 15. 9. 2022
3. bere na vědomí

a)    žádost obce Horní Lomná, IČO 00535974, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklodoprava v obci Horní Lomná – II. etapa“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   žádost města Jablunkov, IČO 00296759, o změnu projektu „Cykloodpočívky v Jablunkově“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

9/873 15. 9. 2022
4. rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“

9/873 15. 9. 2022
5. rozhodlo

uzavřít

a)    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04646/2021/RRC, s obcí Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03787/2021/RRC s městem Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.