Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/875 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3629 ze dne 29.8.2022

9/875 15. 9. 2022
1. rozhodlo

změnit název projektu „Podpora kvality v sociálních službách“ na „Žít normálně II“ dle předloženého materiálu

9/875 15. 9. 2022
2. rozhodlo

nahradit text bodu 3) usnesení č. 8/771 ze dne 16. 6. 2022 textem tohoto znění: „profinancovat a kofinancovat projekt „Žít normálně II“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost plus v letech 2023 - 2026 ve výši 15.600.000 Kč dle předloženého materiálu

9/875 15. 9. 2022
3. rozhodlo

změnit název projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět IV“ na „Podpora (Ne)formální péče v Moravskoslezském kraji“ dle předloženého materiálu

9/875 15. 9. 2022
4. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora (Ne)formální péče v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost plus v letech 2023 - 2027 ve výši 25.200.000 Kč dle předloženého materiálu

9/875 15. 9. 2022
5. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora návazných aktivit sociálních služeb v MSK“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost plus v letech 2022 – 2026 ve výši 8.950.000 Kč dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.