Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/877 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3622 ze dne 29. 8. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/411 ze dne 16. 9. 2021

9/877 15. 9. 2022
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Žerotínský zámek – centrum relaxace a poznání“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, priority 4 - Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví v letech 2022-2027 ve výši 130.000.000 Kč dle předloženého materiálu

9/877 15. 9. 2022
2. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Žerotínský zámek – centrum relaxace a poznání“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 v letech 2027-2031 v maximální výši 1.500.000 Kč

9/877 15. 9. 2022
3. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Novostavba depozitáře Muzeum v Bruntále“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 ve výši 180.000.000 Kč dle předloženého materiálu

9/877 15. 9. 2022
4. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Novostavba depozitáře Muzeum v Bruntále“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, priority 4 - Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví, v letech 2022-2027 ve výši 180.000.000 Kč dle předloženého materiálu

9/877 15. 9. 2022
5. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Novostavba depozitáře Muzeum v Bruntále“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, v letech 2027-2031 v maximální výši 11.000.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.