Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/885 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

č. 7/600 ze dne 16. 3. 2022

k usnesení rady kraje

č. 51/3631 ze dne 29. 8. 2022

9/885 15. 9. 2022
1. bere na vědomí

žádost města Bruntál, IČO 00295892, o poskytnutí dotace ve výši 500.000 Kč na spolufinancování projektu „Bridging the Gap - vize města Bruntálu 2070“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

9/885 15. 9. 2022
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Bruntál, IČO 00295892, ve výši 500.000 Kč, maximálně však ve výši 33,33 % celkových uznatelných nákladů na realizaci projektu „Bridging the Gap - vize města Bruntálu 2070“, s časovou použitelností od 1. 6. 2022 do 31. 3. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

9/885 15. 9. 2022
3. rozhodlo

dofinancovat realizaci projektu „Bridging the Gap - vize města Bruntálu 2070“ městu Bruntál z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 250.000 Kč

9/885 15. 9. 2022
4. bere na vědomí

žádost o poskytnutí individuální dotace statutárnímu městu Karviná, IČO 00297534, na projekt „Nákup pozemků pro přípravu realizace projektu EDEN SILESIA“ ve výši 42.500.000 Kč dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

9/885 15. 9. 2022
5. rozhodlo

poskytnout individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Karviná, IČO 00297534, ve výši 42.500.000 Kč na projekt „Nákup pozemků pro přípravu realizace projektu EDEN SILESIA“, s časovou použitelností od 1. 8. 2022 do 31. 12. 2023 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

9/885 15. 9. 2022
6. rozhodlo

dofinancovat realizaci projektu „Nákup pozemků pro přípravu realizace projektu EDEN SILESIA“ statutárnímu městu Karviná z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 42.500.000 Kč

9/885 15. 9. 2022
7. bere na vědomí

žádost spolku TEEN enterprise, z.s., IČO 08569045, ze dne 11. 7. 2022 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

9/885 15. 9. 2022
8. rozhodlo

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 spolku TEEN enterprise, z.s., IČO 08569045, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu s názvem „TEEN enterprise, podnikání mladých do 18 let“ ve výši 470.000 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

9/885 15. 9. 2022
9. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, IČO 61989100, ze dne 22. 7. 2022 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

9/885 15. 9. 2022
10. rozhodlo

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu s názvem „AUTOMATICKÁ SANITACE PROSTOR A MATERIÁLU OZÓNEM“ ve výši 3.999.920 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.