Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/893 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 33/2994 ze dne 12.3.2018

č. 10/575 ze dne 22.2.2021

č. 51/3617 ze dne 29.8.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/754 ze dne 14.3.2018

č. 3/207 ze dne 17.3.2021

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

9/893 15. 9. 2022
1. bere na vědomí

žádost společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631 o poskytnutí individuální neinvestiční dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/893 15. 9. 2022
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Moravskoslezskému inovačnímu centru Ostrava, a.s., IČO 25379631, ve výši 150.497 Kč, na projekt „Expat centrum“, s časovou použitelností od 1. 2. 2021 do 14. 5. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.