Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/896 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 40/3601 ze dne 12. 6. 2018

č. 46/4107 ze dne 11. 9. 2018

č. 68/6227 ze dne 27. 8. 2019

č. 3/132 ze dne 30. 11. 2020

č. 10/583 ze dne 22. 2. 2021

č. 19/1160 ze dne 31. 5. 2021

č. 51/3620 ze dne 29. 8. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 9/1008 ze dne 13. 9. 2018

č. 13/1586 ze dne 12. 9. 2019

č. 2/68 ze dne 17. 12. 2020

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

č. 4/322 ze dne 17. 6. 2021

9/896 15. 9. 2022
1. bere na vědomí

a)    žádost subjektu Nikola Carić s.r.o., IČO 07098634 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost subjektu Dock Ostrava s.r.o., IČO 09317449 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

c)    žádost subjektu High-Tech Digital Modules s.r.o., IČO 09368124 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

9/896 15. 9. 2022
2. rozhodlo

a)    uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08103/2018/RRC se subjektem Nikola Carić, IČO 07098634 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

b)   uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08104/2018/RRC se subjektem Nikola Carić, IČO 07098634 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

c)    uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03830/2021/RRC se subjektem Dock Ostrava s.r.o., IČO 09317449 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

d)   uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03790/2021/RRC se subjektem High-Tech Digital Modules s.r.o., IČO 09368124 dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.