Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/898 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1446 ze dne 13.6.2019

č. 17/2092 ze dne 3.9.2020

č. 4/323 ze dne 17.6.2021

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

k usnesení rady kraje

č. 55/4923 ze dne 29.1.2019

č. 79/7127 ze dne 27.1.2020

č. 51/3610 ze dne 29.8.2022

9/898 15. 9. 2022
1. bere na vědomí

žádost

a)    obce Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 5 a č. 9 předloženého materiálu

b)   obce Melč, IČO 00300420, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

9/898 15. 9. 2022
2. rozhodlo

a)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

b)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2020

9/898 15. 9. 2022
3. rozhodlo

a)    uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04851/2019/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06710/2020/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

c)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 08285/2020/RRC s obcí Melč, IČO 00300420, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

9/898 15. 9. 2022
4. rozhodlo

změnit v bodě 5. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/776 ze dne 16. 6. 2022 výši dofinancování dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020“ z rozpočtu kraje na rok 2023 z „ve výši 70.560 Kč“ na „ve výši 224.560 Kč“

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.