Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 1/9 ze dne 5. 11. 2020

Zastupitelstvo kraje

1/9 5. 11. 2020
1. svěřuje

hejtmanovi kraje prof. Ing. Ivo Vondrákovi, CSc.

úkoly na úsecích:

-      strategického rozvoje kraje

-      zahraničních vztahů

-      bezpečnosti

1/9 5. 11. 2020
2. svěřuje

1. náměstkovi hejtmana kraje Ing. Jakubovi Unuckovi, MBA

úkoly na úsecích:

-      průmyslu

-      energetiky

-      chytrého regionu

1/9 5. 11. 2020
3. svěřuje

náměstkovi hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáši Curylovi

úkoly na úseku:

-      kultury a památkové péče

1/9 5. 11. 2020
4. svěřuje

náměstkovi hejtmana kraje Ing. Radkovi Podstawkovi

úkoly na úseku:

-      dopravy

1/9 5. 11. 2020
5. svěřuje

náměstkovi hejtmana kraje MUDr. Martinu Gebauerovi

úkoly na úseku:

-      zdravotnictví

1/9 5. 11. 2020
6. svěřuje

náměstkovi hejtmana kraje Janu Krkoškovi

úkoly na úseku:

-      regionálního rozvoje

1/9 5. 11. 2020
7. svěřuje

náměstkovi hejtmana kraje Ing. Jaroslavu Kaniovi

úkoly na úsecích:

-      financí

-      investic a majetku

1/9 5. 11. 2020
8. svěřuje

náměstkovi hejtmana kraje Bc. Jiřímu Navrátilovi, MBA

úkoly na úseku:

-      sociální oblasti

1/9 5. 11. 2020
9. svěřuje

náměstkovi hejtmana kraje Mgr. Stanislavu Folwarcznemu

úkoly na úseku:

-      školství, mládeže a sportu

1/9 5. 11. 2020
10. svěřuje

člence rady kraje MUDr. Zdence Němečkové Crkvenjaš, MBA

úkoly na úseku:

-      životního prostředí

1/9 5. 11. 2020
11. svěřuje

členovi rady kraje Ing. Petru Kainarovi

úkoly na úseku:

-      územního plánování

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.