koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 1/9 ze dne 5. 11. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  1/9                         5. 11. 2020
  1. svěřuje

  hejtmanovi kraje prof. Ing. Ivo Vondrákovi, CSc.

  úkoly na úsecích:

  -      strategického rozvoje kraje

  -      zahraničních vztahů

  -      bezpečnosti

  1/9                         5. 11. 2020
  2. svěřuje

  1. náměstkovi hejtmana kraje Ing. Jakubovi Unuckovi, MBA

  úkoly na úsecích:

  -      průmyslu

  -      energetiky

  -      chytrého regionu

  1/9                         5. 11. 2020
  3. svěřuje

  náměstkovi hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáši Curylovi

  úkoly na úseku:

  -      kultury a památkové péče

  1/9                         5. 11. 2020
  4. svěřuje

  náměstkovi hejtmana kraje Ing. Radkovi Podstawkovi

  úkoly na úseku:

  -      dopravy

  1/9                         5. 11. 2020
  5. svěřuje

  náměstkovi hejtmana kraje MUDr. Martinu Gebauerovi

  úkoly na úseku:

  -      zdravotnictví

  1/9                         5. 11. 2020
  6. svěřuje

  náměstkovi hejtmana kraje Janu Krkoškovi

  úkoly na úseku:

  -      regionálního rozvoje

  1/9                         5. 11. 2020
  7. svěřuje

  náměstkovi hejtmana kraje Ing. Jaroslavu Kaniovi

  úkoly na úsecích:

  -      financí

  -      investic a majetku

  1/9                         5. 11. 2020
  8. svěřuje

  náměstkovi hejtmana kraje Bc. Jiřímu Navrátilovi, MBA

  úkoly na úseku:

  -      sociální oblasti

  1/9                         5. 11. 2020
  9. svěřuje

  náměstkovi hejtmana kraje Mgr. Stanislavu Folwarcznemu

  úkoly na úseku:

  -      školství, mládeže a sportu

  1/9                         5. 11. 2020
  10. svěřuje

  člence rady kraje MUDr. Zdence Němečkové Crkvenjaš, MBA

  úkoly na úseku:

  -      životního prostředí

  1/9                         5. 11. 2020
  11. svěřuje

  členovi rady kraje Ing. Petru Kainarovi

  úkoly na úseku:

  -      územního plánování

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.