Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva /90 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                 

č. 3/176 ze dne 30. 11. 2020

2/90 17. 12. 2020
1. schvaluje

dodatek č. 17 ke zřizovací listině organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, Nový Jičín, IČO 48804886, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

2/90 17. 12. 2020
2. vydává

dodatek č. 17 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.