Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/900 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/201 ze dne 17. 3. 2021

č. 6/532 ze dne 16. 12. 2021

č. 7/650 ze dne 16. 3. 2022

k usnesení rady kraje

č. 96/8478 ze dne 21. 9. 2020

č. 10/574 ze dne 22. 2. 2021

č. 29/1952 ze dne 15. 11. 2021

č. 21/2105 ze dne 29. 11. 2022

č. 38/2563 ze dne 28. 2. 2022

č. 51/3601 ze dne 29. 8. 2022

9/900 15. 9. 2022
1. bere na vědomí

a)    žádost příjemce obce Stará Ves, IČO 00575950, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost příjemce obce Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

c)    žádost příjemce obce Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

9/900 15. 9. 2022
2. rozhodlo

zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“

9/900 15. 9. 2022
3. rozhodlo

uzavřít

a)    Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01775/2021/RRC s obcí Stará Ves, IČO 00575950, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01212/2022/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

c)    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02480/2022/RRC s obcí Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.